Any Free Downloads........


நாகபாம்புகளை நறுக்கி Burger King செய்யும் கொடூரகாட்சிகள்…!

16/05/2011 21:40

 

படையும் நடுங்க வைக்கும் கொடிய கரிநாகங்கள் கடையில் கறிசமைக்கப்படுவதை பார்த்திருக்கிறீர்களா..? ஐயோ என அலர வைக்கிறது செய்தி. ஆம் இந்தேனேசியாவில் ஒரு உணவு விடுதியில் கொடிய கரிநாகங்களை உணவுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர். இதற்கென பலநூற்றுக்கணக்கான பாம்புகளை வேட்டையாடி அவற்றை துடிக்க துடிக்க அதன் தலைகளை அகற்றிய பின்னர் பாம்பின் மேல் தோல் உரிக்கப்படுகிறது. பின்னர் அவற்றை நீரில் நன்றாக கழுவி துண்டு துண்டுகளா நறுக்கி அவற்றைக்கொண்டு Burger King Menu விற்கான இறைச்சியை தயார் செய்கிறார்கள்.

—————

Back